Tất cả về thay lông ở chào mào

Trong thời gian qua có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình về cách chăm sóc chào mào thay lông ? làm sao để chào mào thay...