Tổng hợp những tật của chào mào má trắng

Hàng năm vào mùa mưa là thời kỳ các loài chim sinh sản. Vào thời kỳ này chào mào má trắng rất nhiều, đây là thời...