Phân biệt Chào Mào Trống Mái thế nào ?

Không như các loại chim cảnh khác. Việc phân biệt chào mào trống mái tương đối khó, bởi nhìn bề ngoài chúng rất giống nhau. Với...