Xiaomi Mi 11 Lite và Redmi Note 10 Pro: Cách làm khó hiểu của Xiaomi?

Xiaomi Mi 11 Lite ra mắt sau Redmi Note 10 Pro. Và Mi 11 Lite có 2 biến thể 4G và 5G. Với biến thể 5G...