Tagged: Chim cảnh

Mùa bắt chào mào 0

Mùa bẫy chào mào

Bẫy chào mào thì thường mùa nào cũng bẫy được nhưng để bẫy được những chú chào mào chơi hay,tố chất tốt thì cũng cần biết...