Category: Mẹo Hay

Thuốc ngủ CALMIVET để vận chuyển mèo 3

Thuốc ngủ cho mèo

Khi chúng ta vận chuyển 1 chú mèo từ nơi này tới nơi khác. Nếu không chạy xe máy, đi ô tô nhà thì phải đi...