Tagged: Mèo

Thuốc ngủ CALMIVET để vận chuyển mèo 2

Thuốc ngủ cho mèo

Khi chúng ta vận chuyển 1 chú mèo từ nơi này tới nơi khác. Nếu không chạy xe máy, đi ô tô nhà thì phải đi...